กองทุนภาคประชาสังคม

“บ้านโฮมฮัก” ที่พักพิงแห่งรัก ที่ไม่ได้รับความเห็นใจ

สถานการณ์เด็กและเยาวชนในปัจจุบันนี้ จะเห็นได้ว่ามีมากมายหลากหลายแตกต่างกันไปตามแต่ละกลุ่มคน  ท้องถิ่น  หรือสภาพการณ์ต่างๆ ซึ่งจากสถานการณ์ที่มากขึ้นก็ทำให้มีปัญหาที่เกิดจากสถานการณ์เด็กและเยาวชนมากขึ้นตามไปด้วย หลายปัญหาแม้จะเป็นเพียงจุดเล็กๆ แต่ก็อาจก่อให้เกิดปัญหาใหญ่ที่ยากเกินจะเยียวยาแก้ไขได้

เด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากพ่อแม่ติดเชื้อ HIV นั้น มีทั้งกลุ่มที่ติดเชื้อ HIV จากพ่อแม่ และกลุ่มที่ไม่ได้ติดเชื้อ แต่ทั้งสองกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจาก HIV แทบจะไม่แตกต่างกัน เพราะทั้งสองกลุ่มต่างก็ได้รับการปฏิเสธจากสังคมรอบข้างจนต้องผันตนเองมาใช้ชีวิตอยู่ในบ้านโฮมฮัก หนึ่งในโครงการของมูลนิธิสุธาสินี น้อยอินทร์ เพื่อเด็กและเยาวชน จ.ยโสธร

ย้อนไปเมื่อปี 2532 ครูติ๋ว หรือคุณสุธาสินี น้อยอินทร์ ได้ริเริ่มโครงการเพื่อเด็กและเยาวชนเป็นครั้งแรกที่อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยเริ่มงานด้านยาเสพติดในชุมชนก่อน กระทั่งครูติ๋วขยายงานออกมา และทำบ้านพัก (บ้านโฮมฮัก) เพื่อเปิดเป็นบ้านพักรองรับเด็กที่อยู่ในภาวะวิกฤติชีวิต ในประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโต อยู่ร่วมกันในรูปแบบครอบครัวใหญ่ ที่มีการดูและซึ่งกันและกัน โดยใช้ “ความรัก ความเข้าใจ การให้อภัย และการให้โอกาส” เท่าเทียมกัน เป็นการปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน

แต่เนื่องจากสถานการณ์ความรุนแรงของโรคเอดส์ในสังคมไทยที่สูงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในจังหวัดยโสธรเอง ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเอดส์เพิ่มขึ้นทุกวัน ส่งผลให้พ่อแม่ที่ติดเชื้อนำลูกมาฝากไว้ที่บ้านโฮมฮักมากขึ้นเป็นเงาตามตัว จนภายหลังครูติ๋วไม่สามารถดำเนินงานในด้านอื่นๆ ได้อีก เหลือเพียงการดูแลเด็กในบ้านโฮมฮักอย่างเดียวเท่านั้น และในปี พ.ศ. 2538 ครูติ๋วก็ได้ย้ายบ้านโฮมฮักมาอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร จนกระทั่งปัจจุบัน

วันนี้บ้านโฮมฮักมีเด็กอยู่ในความดูแลถึง 112 คน มีตั้งแต่เด็กเล็ก อายุเพียงไม่กี่เดือน ไปจนถึงเด็กโตในระดับมหาวิทยาลัย เด็กทั้งหมดกำพร้าพ่อแม่ ซึ่งถูกโรคเอดส์คร่าชีวิตไปก่อนวัยอันควร ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ ซึ่งมีอยู่เพียง 17 คน กลายเป็นพ่อและแม่ของเด็กไปโดยปริยาย

อย่างไรก็ตาม กำลังสำคัญของบ้านโฮมฮักอย่างครูติ๋ว หรือแม่ติ๋วของเด็กๆ ในวันนี้ กลับป่วยด้วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ และต้องหยุดพักรักษาตัวอยู่เป็นระยะๆ ขณะที่ทรัพย์สินเงินทอง ไม่ว่าจะเป็นบ้าน รถ ที่ดิน หรือมรดกของพ่อแม่ ครูติ๋วก็ได้ขายทิ้งทั้งหมดเพื่อนำมาเป็นค่ายา ค่าอาหาร ค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าเทอมของเด็กๆ ซึ่งรวมกันแล้วสูงถึงเดือนละ 5 แสนบาทเลยทีเดียว ขณะที่เจ้าหน้าที่คนอื่นๆ ก็มีเพียงค่าตอบแทนที่ไม่ได้มากมายอะไร แลกกับการทำงานและกินอยู่ที่บ้านโฮมฮัก เพื่อดูแลเด็กๆ แทบจะตลอด 24 ชั่วโมงเลยทีเดียว

สำหรับบ้านโฮมฮักแห่งนี้ ไม่มีองค์กรใดๆ สนับสนุนเป็นหลัก แต่ดำเนินงานภายใต้การสนับสนุนของผู้บริจาคทั่วไปอย่างเราๆ ท่านๆ นี่เอง ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าอนาคตของบ้านโฮมฮัก อนาคตของครูติ๋วและเจ้าหน้าที่ทุกคน และที่สำคัญ อนาคตของเด็กๆ เหล่านี้……ขึ้นอยู่กับ คุณทุกคน

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก :               บ้านโฮมฮัก www.banhomehug.org, มูลนิธิเด็ก www.ffc.or.th

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก :   www.banhomehug.org, www.bangkokbiznews.com

Tag


powered by CIVIL SOCIETY EMPOWERMENT INSTITUTE