กองทุนภาคประชาสังคม

“ผู้ใหญ่ชูชาติ ดุลยปภัสศร” จากเข็มทิศแห่งความเพียร สู่บทเรียนแห่งการให้โอกาส

ด้วยความที่เราเป็นเพศที่สาม ซึ่งชอบสนุกสนานเฮฮากับเพื่อนฝูง ทำให้ชีวิตในช่วงวัยรุ่น ไม่มีอะไรที่เป็นแก่นสาร ในแต่ละวันจะหมดไปกับการเที่ยวเตร่ โดยไม่เคยคิดถึงอนาคต เงินทองที่หามาได้ก็ไม่เคยเก็บหอมรอมริบ มารู้ตัวอีกทีเราก็ไม่เหลืออะไรเลย

 “ผู้ใหญ่ชูชาติ ดุลยปภัสศร” หรือที่เรียกติดปากว่า “เจ๊กบ” ของชาวบ้านหมู่ 3 ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เกริ่นเล่าสั้นๆ ถึงเรื่องราวซึ่งเป็นเสมือนบทเรียนสะท้อนให้เห็นถึงการใช้ชีวิตที่ผิดพลาดในอดีต           แม้เขาจะเติบโตมาในครอบครัวที่ไม่ได้มีฐานะสุขสบาย ทว่าเงินทองที่หามาได้เพียงน้อยนิดกลับหมดไปกับการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย กระทั่งเกิดจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ เมื่อสูญเสียพ่อผู้เปรียบเสมือนเสาหลักของครอบครัวสมาชิกที่เหลือจึงต้องแบกรับภาระเพิ่มขึ้น       

จากมรสุมชีวิตที่ถาโถมเข้ามาในครั้งนั้น เป็นแรงผลักดันให้ผู้ใหญ่ชูชาติ เริ่มปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตของตน ด้วยการหยุดพฤติกรรมที่รักสนุกไปวันๆ ทำชีวิตให้มีคุณค่า หันมารับผิดชอบตนเองและครอบครัวด้วยการทำงานตลอดจนตั้งปณิธานที่จะอุทิศแรงกายแรงใจ บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมเพื่อตอบแทนคุณของแผ่นดิน

ภาพการอุทิศตนเพื่อส่วนรวมของผู้ใหญ่ชูชาติ ถูกสะท้อนออกมาอย่างแจ่มชัดจากคำบอกเล่าของ อรุณ บุญเลิศ ลูกบ้านที่เคยได้รับความช่วยเหลือให้กลับตัว เมื่อครั้งเคยเป็นผู้ค้ายาเสพติด “ด้วยความเป็นคนช่างเจรจา ชอบพบปะผู้คน จึงทำให้ผู้ใหญ่ชูชาติเข้าใจปัญหาของชาวบ้านเป็นอย่างดี เมื่อพบว่าใครมีปัญหาเดือดเนื้อร้อนใจ จะยื่นมือเข้าช่วยโดยไม่หวังผลตอบแทน ไม่ว่าจะเป็นการดูแลสภาพแวดล้อมของชุมชนให้น่าอยู่ บริการตัดผมฟรี ช่วยเหลือสุนัขจรจัด ประสานงานกิจกรรมในท้องถิ่น จนชาวบ้านให้ความไว้วางใจเลือกให้เป็นผู้ใหญ่บ้านในที่สุด”    

ภายหลังจากรับตำแหน่ง ผู้ใหญ่ชูชาติเริ่มเดินหน้าแก้ปัญหาในชุมชนอย่างต่อเนื่อง เขาพบว่าสาเหตุหนึ่งที่ฉุดรั้งความเจริญของชุมชนแห่งนี้คือปัญหาการว่างงาน เนื่องจากชาวบ้านบางส่วนขาดวิชาชีพติดตัว จึงไม่สามารถประกอบสัมมาอาชีพได้ ผู้ใหญ่ชูชาติจึงจัดหาวิทยากรมาฝึกสอนการทำอาหาร จนชาวบ้านสามารถประกอบอาชีพค้าขายสร้างรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น               

นอกจากนี้ การได้คลุกคลีทำงานกับชาวบ้านอย่างใกล้ชิด ยังทำให้เขาพบว่า ในชุมชนแห่งนี้มีปัญหาการระบาดของยาเสพติดอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเยาวชนซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง จึงเป็นที่มาของการริเริ่มโครงการ “รีไซเคิลเยาวชน” ผู้ใหญ่ชูชาติกล่าวเสริมถึงการดำเนินการโครงการนี้ว่า

“ส่วนลึกในจิตใจของเด็กที่มีปัญหาเหล่านั้น พวกเขาอยากกลับตัวกลับใจเป็นคนดี เพียงแต่ขาดคนคอยชี้แนะไปในทางที่ถูกต้อง แต่เราจะทำอย่างไรที่จะดึงพลังด้านดีของพวกเขาออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งหนึ่งที่คิดว่าน่าจะนำมาใช้แก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างเห็นผล คือต้องให้ความรักความเข้าใจ พูดคุยภาษาเดียวกับเขาและทำให้เขาเห็นคุณค่าในตัวเอง เพื่อทำให้เราเข้าถึงสาเหตุจนนำไปสู่การแก้ปัญหาได้ในที่สุด”

จากแนวคิดดังกล่าว ผสานกับการใช้หลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนา และการนั่งสมาธิเพื่อกล่อมเกลาจิตใจ ทำให้เด็กและเยาวชนเหล่านั้นกลับตัวกลับใจ มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น หันมาร่วมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ทั้งยังมีส่วนร่วมในการเป็นหูเป็นตาให้แก่เจ้าหน้าที่ ทำงานเป็นอาสาสมัคร ออกตรวจชุมชน ส่งผลให้ปัญหายาเสพติด และปัญหาโจรขโมยลดลงอย่างน่าพอใจ และผลจากการร่วมมือกันแก้ปัญหาทำให้ชุมชนแห่งนี้กลายเป็นชุมชนที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

แม้คนเราจะเลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกที่จะดำเนินชีวิตเพื่อหาทางเลือกให้ตนเองได้ ดังเช่นผู้ใหญ่ชูชาติที่เลือกเติมเต็มคุณค่าที่แท้จริงแห่งความเป็นมนุษย์ ด้วยจุดยืนอันมั่นคงในการสร้างประโยชน์สุขให้เกิดแก่สังคมสืบไป

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก :               คอลัมน์คนเก่งคนดีมีทั่วแผ่นดินไทย วารสารสื่อพลัง ปีที่ 18 ฉบับที่ 2

                                                         (เมษายน - มิถุนายน 2553)

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก :         www.think-be.com, www.bangkokbiznews.com, www.oknation.net

Tag


powered by CIVIL SOCIETY EMPOWERMENT INSTITUTE