กองทุนภาคประชาสังคม

ขอเชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์ WE ARE CSO ใครๆก็เป็นได้ ครั้งที่ 4 "พลังสูงวัย ยังไหวอยู่"

ขอเชิญร่วมงาน เวที We are CSO ใครๆ ก็เป็นได้ ครั้งที่ 4 "พลังสูงวัย ยังไหวอยู่" ร่วมฟังเวทีเสวนา รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ณ วัดชมนิมิตร สุขสวัสดิ์ 74 พระประแดง สมุทรปราการ

Tag


powered by CIVIL SOCIETY EMPOWERMENT INSTITUTE