กองทุนภาคประชาสังคม

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการก่อตั้ง กองทุนภาคประชาสังคม เสื้อ “คนอยู่ไม่สุข” รายได้ตั้งต้นจัดตั้ง “กองทุนภาคประชาสังคม”

 

 

ภาคประชาสังคมเราเป็นกลุ่มคนที่ตื่นตัว  ร่วมทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

ไม่ได้แสวงหากำไรมาแบ่งปันกัน  ใส่ใจกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนเล็กคนน้อย คนขาดโอกาสในสังคม

 

เปรียบได้กับ “คนอยู่ไม่สุข”  คนที่ไม่อยู่เฉย พบเห็นอะไรไม่เหมาะสม

ก็พยายามหาแนวทางแก้ไขหรือพัฒนาให้คนในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

เราจึงร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทย มี “คนอยู่ไม่สุข” เพิ่มมากขึ้น

และมีความสามารถในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์   

โดยจัดตั้ง “กองทุนภาคประชาสังคม” ขึ้น  เพื่อส่งเสริมพลังของภาคประชาสังคม

 

เสื้อ  “คนอยู่ไม่สุข”   เป็นจุดเริ่มต้นในการระดมเงินจัดตั้ง กองทุนภาคประชาสังคม  

จึงขอเชิญชวนพวกเราช่วยกันซื้อหรือช่วยจำหน่ายเสื้อ  คนอยู่ไม่สุข  

เพื่อให้ได้เงินเริ่มต้นมาจัดตั้งกองทุนดังกล่าว  

มี 4 สี ราคาตัวละ 200 บาท

สนใจติดต่อมาที่ เครือข่ายขับเคลื่อนการส่งเสริมภาคประชาสังคม ID Line : phupik 

แบบเสื้อสีเทา

แบบเสื้อสีเทา

แบบเสื้อสีเขียว

แบบเสื้อสีเขียว

แบบเสื้อสีส้ม

แบบเสื้อสีส้ม

แบบเสื้อสีขาว

แบบเสื้อสีขาว

Tag


powered by CIVIL SOCIETY EMPOWERMENT INSTITUTE