กองทุนภาคประชาสังคม

GO WENT GONE : ตะลอนสร้างยิ้ม

กลุ่มเพื่อนสามสหายจากรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ผู้สนใจในงานพัฒนาชุมชน ทั้งที่ศึกษาด้านออกแบบพัตราภรณ์  ตอนนี้พวกเขาตั้งตัว

เป็นกลุ่ม คนผู้เคลื่อนไหวทางสังคมในนาม Go went gone  นับเป็นขวบปีที่ 8 แล้ว สำหรับพวกเขาที่ ร่วมสร้างพื้นที่เเห่งรอยยิ้มให้กับสังคม

ผ่านกิจกรรมศิลปะ ประสบการณ์การเริ่มต้นทำความดีของพวกเขา  เริ่มต้นจากการจัดกระบวนการอบรมทำผ้ามัดย้อม  แล้วรวบรวมรายได้ไป

ซื้อตุ๊กตามอบให้เด็กผู้ป่วยเป็นมะเร็ง ที่โรงพยาบาลเด็ก เพียงความตั้งใจที่จะให้ตุ๊กตาอยู่เป็นเพื่อนเด็กผู้ป่วยโรคมะเร็ง ตอนกลางคืนซึ่งเป็น

การให้ครั้งแรก ๆ ที่ทำให้หัวใจพวกเขาพองโต จนนำไปสู่การเริ่มต้นโครงการ   "ยิ้มน้อย ให้ยิ้มใหญ่" 

 

"ยิ้มน้อย ให้ยิ้มใหญ่"    คืออการ ทำอะไรง่าย ๆ เช่นการรับบริจาคสิ่งของเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม เพื่อมอบต่อให้กับคนไร้บ้าน 

นอกจากนั้นความสนใจที่ใหญ่กว่าสำหรับกลุ่มคนเล็ก ๆ ที่มีหัวใจมหึมากลุ่มนี้ ยังหวังจะเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจให้กับใครก็ตามที่อยากจะลุก

ขึ้นมาทำความดี วันนี้ thaicivilsociety ขอเชิญมาทำความรู้จักกับพวกเขา  Go went gone


 

เเรงบันดาลใจ และหมุดหมายของ go went gone

: เราเชื่อว่าชีวิต คือการเดินทาง ศิลปะ และการให้ งานที่เราทำทุกอย่างจะยืนอยู่บน 3 เรื่องนี้  หลังจากได้ลองทำงานผ่านอะไรมาบ้าง ก็เริ่ม

คุยกันว่าเป้าหมายของ Go Went Gone คือเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมที่ตระหนักถึงการแบ่งปัน อย่างมีเหตุมีผล และเข้าใจว่า ศิลปะเป็น

ส่วนหนึ่งของชีวิต  จนถึงที่สุดหมุดหมายสำคัญของพวกเขา คือการทำตามความสุข  ซึ่งทั้งสามคนจะคอยบอกกันตลอดว่า ถ้าเรามีความสุข

กับสิ่งที่ทำ ปลายทางมันก็จะออกมาดีและมีความสุขเหมือนกัน

 

การรวมกันเพื่อเป็นกลุ่มที่ทำความดี มีความยากง่ายอย่างไรในสังคมปัจจุบัน

: เดี๋ยวนี้เรามี Social Media เป็นเครื่องทุ่นแรงอยู่แล้ว เวลาทำกิจกรรมที่ต้องการแรงต้องการอาสาสมัครมาช่วยกัน เราก็ประชาสัมพันธ์ทุกทาง

จากที่ทำมา ผลตอบรับก็เกินคาดหวังตลอด จริง ๆ ทุกวันนี้ก็เห็นการเพิ่มขึ้นของจำนวนอาสาสมัครขาประจำมาช่วยกับพวกเรามากขึ้น  ซึ่งเป็น

กลุ่มคนที่มาร่วมทำกิจกรรมลักษณะของการบริจาค อย่างมีเหตุมีผล เป็นการส่งต่อการให้ที่ยั่งยืนจริง ๆ แล้วที่สำคัญคนยุคนี้มีพื้นฐานจิตใจที่

ยินดีจะช่วยเหลือและแบ่งปันน้ำใจให้กันนะ เพียงแต่บางทีอาจไม่มีความกล้าที่จะเริ่ม
 

 

ต่อไปนี้ถ้ามี go went gone / ถ้าไม่มี go went gone

ถ้าไม่มีเรา ก็อาจจะขาดตัวอย่างของความกล้าหน้าด้าน กล้าทำ กล้าลองผิดลองถูกกับกิจกรรม กับบุคคลที่คนในสังคม ซึ่งจริง ๆ แล้วพวกเรา

ตัวเล็กมาก เล็กจนแทบจะคิดได้เลยว่า ถ้ามองในภาพใหญ่แล้ว การมี หรือ ไม่มี GoWentGone มันคงไม่ได้ต่างอะไรกันมากนัก แต่สิ่งที่แสดง

ออกมาอย่างจริงจัง คือการเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ในสังคม  ลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างที่ทำให้สังคมนี้มันดีขึ้น  โดยใช้ความรู้ความ

สามารถที่เรามี มาสร้างให้เกิดประโยชน์สูงสุด แล้วสำหรับเราแล้วเราทำให้มันเห็นผลได้จริง ๆ  สุดท้ายเราคิดว่าเราเหมือนอิฐก้อนเล็ก ค่อย ๆ

สร้าง ค่อยๆ พัฒนา ทำให้ใหญ่ขึ้น กว้างขึ้น และยั่งยืนยิ่ง ขึ้นไป  วันนึง GoWentGone จะเป็นส่วนหนึ่งที่สอดคล้องกับสังคมในแบบที่มันเป็น

ไม่ใช่ขาดเราไม่ได้ แต่เราคือกลไกที่ทำให้สังคมเป็นไปในแบบที่ดีและยั่งยืนเพื่อทุกคนก็รักที่จะทำตามโดยไม่จำกัดความเชี่ยวชาญ 

 

นอกจากความสามารถที่มี คนทุกคนสามารถมีส่วนร่วมทำให้สังคมดียิ่งขึ้นไปได้ เหมือนที่ GoWentGone กำลังทำ และจะทำต่อไปในอนาคต

นอกจากภารกิจ “สร้างยิ้ม” ในโครงการยิ้มน้อย เพื่อยิ้มใหญ่แล้วพวกเขา ยังคงมีกิจกรรมดี ๆ ให้น่าติดตามอีกมากมาย อาทิ กิจกรรม  "From

Local to Global" ซึ่งสามารถทำให้ชุมชนที่กำลังจะเลิกทอผ้าในชุมชนทมอ จังหวัดสุรินทร์ กลับมาฟื้นฟูงานหัตถกรรมชุมชนอีกครั้ง   ทั้งยัง

ประสานการทำงานร่วมกับ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ  ในการต่อยอดความยั่งยืนของงานพัฒนา   เรียกได้ว่าถ้าหากต้องการแรงบันดาลใจ

ที่ยิ่งใหญ่ ไม่จำเป็นต้องมองออกไปไกล แค่รอบตัวเราก็มีคน และกลุ่มคนที่ตั้งใจทำความดีเพื่อพัฒนาสังคมนี้อยู่มากมาย  และหนึ่งในนั้นคือ

พวกเขา GO WENT GONE

Tag


องค์กรที่ร่วมขับเคลื่อน ดูทั้งหมด

 • คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
  มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง
  ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน
  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
  มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท
  มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา
 • SIRNet
  สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  เครือข่ายผู้หญิงเพื่อความก้าวหน้าและสันติภาพ
  มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย
  มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
  มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ(มพน.)
 • สมาคมพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน
  สมาคมคลังปัญญาอาวุโสแห่งประเทศไทย
  มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ
  สหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร
  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)
  มูลนิธิเพื่อนหญิง
 • มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล
  มูลนิธิผู้หญิง
  สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย
  สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย
  สมาคม คน พิการ แห่ง ประเทศไทย
  สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
 • สภาคนพิการทุกประเภท
  สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ
  มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
  สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
  มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
  HDF
 • มูลนิธิดวงประทีป
  มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
  มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
  มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก
  YPDC Thailand
  มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
 • มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
  มูลนิธิเด็ก
  คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)
  สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ
  มูลนิธิสุขภาพไทย
  มูลนิธิกองทุนไทย
 • มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.)
  มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
  เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน
Create by taie