กองทุนภาคประชาสังคม

ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ ในสวน !

ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ ในสวน ! เมื่อกลุ่มคนชุดขาวในนามบุคลากรด้านสาธารณสุข ทั้งหมอ พยาบาล รวมตัวกันในวันหยุดขอพบปะ

ประชาชน เพื่อสอนการ "ช่วยฟื้นคืนชีพ"  เบื้องต้น พวกเขาใช้เวลาในวันหยุดของตัวเองในการทำงานสาธารณะประโยชน์อย่าง

ไม่เหน็ดเหนื่อย เหตุผลกลใดอะไรทำให้พวกเขามารวมกันในสวน มาสอนการ CPR วันนี้ Thaicivilsociety.com ขอเชิญมาพูดคุยกับ

หนึ่งในผู้ก่อการดี แพทย์หญิง สาวิตรี พัฒโกวิท นายเเพทย์จากโณงพยาบาลตัง !

 

CPR คืออะไร ? ทำไมเราต้องมาให้ความสำคัญด้วย

มันคือปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (Cardiopulmonary resuscitation : CPR) เป็นการช่วยเหลือผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้น ให้มีการ

หายใจและการไหลเวียนกลับคืนสู่สภาพเดิม ป้องกันเนื้อเยื่อได้รับอันตรายจากการขาดออกซิเจนอย่างถาวร ถ้าเอาตามสถิติของผู้ป่วย

ฉุกเฉินในปี 2558 ที่ผ่านมา พบว่า มีประชาชนคนไทยขอใช้บริการผ่านสายด่วน 1669  ด้วยอาการทางโรคหัวใจมากถึง 130,942 คน 

โดยแบ่งเป็นอาการหายใจลำบาก ติดขัด มากที่สุด 99,052 คน รองลงมาคือ เจ็บแน่นทรวงอก 31,035 คน และหัวใจหยุดเต้น 855 คน

ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้ต้องประสบกับภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ดังนั้นหากประชากรในประเทศไทยมีความรู้

และมีทักษะ ในการ ช่วยฟื้นคืนชีพ  (CPR)ก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการสูญเสียชีวิตได้มากขึ้น จะให้ความสำคัญไหม  ก็อยู่ที่พวกเราว่า

อยากเป็นคนช่วยแก้ไขปัญหา หรือไม่อยากช่วยเหลือไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับปัญหาเลย

 

ทำไมหมอหรือพยาบาลไม่เอาเวลาไปทำอย่างอื่น วันหยุดก็น่าจะน้อย ?

เราอยากสอนให้คนรู้ และคนทั่วไปสามารถมีทักษะในการช่วยเหลือชีวิต โดยเฉพาะตามสวนสาธารณะ


 

หมออยากจะเห็นอะไรจากกิจกรรมเหล่านี้ ?

หวังให้ทุกคน "กล้า" ที่จะก้าวออกมาช่วยเหลือผู้อื่น รวมทั้ง การช่วยเหลือสังคมหรือช่วยชีวิตคน ก็จำเป็นต้องมีองค์ความรู้บางอย่าง เช่น

การช่วยชีวิตแบบนี้ เราก็ต้องรู้เบอร์โทรฉุกเฉิน อย่าง 1669 ด้วยตอนนี้จากที่หมอพบเห็น เเม้กระทั้งเบอร์โทรฉุกเฉินพวกนี้ผู้คนยังไม่ค่อยรู้

หมอเชื่อว่าในตัวทุกคนมีความพร้อมและอยากจะทำความดีอยู่แล้ว ที่ผ่านมาในประเทศไทยมีเหตุการที่ผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันเยอะขึ้น

บางสถานการณ์ก็คิดว่าการทำ CPR ทำได้เฉพาะสถานการณ์คนจมน้ำเเต่จริง ๆ แล้วใช้ได้ทุกสถานการณ์ที่หัวใจหยุดเต้น ทั้งจมน้ำ

หัวใจหยุดเต้นกระทันหัน 

 

 

การไม่มีการรับรอง หรือเอกสารรับรองว่าเราเป็นบุคลากรที่มีทักษาะในการช่วยชีวิต จะทำให้คนเชื่อถือได้หรือ ?

การกระทำดังกว่าคำพูดนะ การ CPR  ไม่ได้ยากอย่างที่คิด ทุกคนสามารถฝึกกันได้ในเวลาสั้น ๆ แล้วคนที่มาช่วยฝึกก็ล้วนเป็น

บุคคลากรทางการเเพทย์  การช่วยชีวิตทุกวันนี้ไม่จำเป็นต้องอยู่ที่โรงพยาบาลตลอดเวลา บางกรณีหากเราช่วย CPR ได้ก่อนถึง

มือหมอก็จะเป็นเรื่องดีกับผู้ประสบเหตุเอง

 

 

การรวมกลุ่มกันทำอะไรแบบนี้เป็นเรื่องยากไหม ภายใต้ข้อจำกัดว่าเราเป็นหมอ ?

หมอเชื่อว่าในตัวทุกคนมีความพร้อมและอยากจะทำความดีอยู่แล้ว  การที่เรามาทำอะไรแบบนี้ก็เพื่อจะทำให้เห็นว่า กิจกรรมดี ๆ

ไม่จำเป็นต้องเริ่มจากห้องประชุม หรือต้องเริ่ม จากคนใหญ่ ๆ โต ๆ อย่างกิจกรรม CPR ในสวนที่พวกเราทำ เริ่มจากการคุยกันใน

วงส้มตำเล็ก ๆ แล้วหมอสามคนก็ลองมาช่วยกันตั้งวงเล็ก ๆ ในสวนสาธารณะครั้งแรกเราทำกันที่สวนลุม มีหมอสามท่านกับบุคลากร

ที่พอรู้ข่าวก็อยากมาช่วยกัน ทุกคนไม่ได้รู้สึกว่าเสียเวลาเลยเพราะการที่ประชาชนมีทักษะจัดการเรื่องแบบนี้ ก็เป็นการช่วยเหลืองาน

ของบุคลากรด้านสาธารณะสุขทางอ้อมด้วย จากวันนั้นจนวันนี้เราทำมาเรื่อย ๆ จนได้รับการสนับสนุน และมีคนให้ความสนใจมากขึ้น

 

อยากฝากอะไรถึงคนที่อยากลุกขึ้นมาทำความดี ?

สุดท้ายอยากฝากว่าอย่ากังวลในการทำความดี อย่าคิดว่าสิ่งที่เราทำเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย เพราะการทำเพื่อสังคมไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่า

การได้ลงมือทำ

 

Tag


powered by CIVIL SOCIETY EMPOWERMENT INSTITUTE