กองทุนภาคประชาสังคม

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ “ศึกษากลไกการบริหารจัดการรายได้จากสลากกินแบ่งรัฐบาล สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่มประชากรที่มีความเปราะบาง”

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

โครงการ “ศึกษากลไกการบริหารจัดการรายได้จากสลากกินแบ่งรัฐบาล สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่มประชากรที่มีความเปราะบาง”
(ข้อตกลงเลขที่ 55-00-0064 รหัสโครงการ 55-00175)

โดย : ไพศาล ลิ้มสถิตย์
สนับสนุนโดย : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

อ่านเอกสารฉบับเต็ม กดที่นี่

Tag


powered by CIVIL SOCIETY EMPOWERMENT INSTITUTE