กองทุนภาคประชาสังคม

องค์กรภาคประชาสังคม : ปฏิบัติการสร้างพื้นที่หุ้นส่วน การพัฒนาที่ยั่งยืน

หนังสือ องค์กรภาคประชาสังคม : ปฏิบัติการสร้างพื้นที่ หุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย นางสาวอนุสรณ์ ไชยพาน บรรณาธิการโดย นายเดช พุ่มคชา

ดาวน์โหลด http://thaicivilsociety.com/stock/reportcsothai.pdf

 

Tag


powered by CIVIL SOCIETY EMPOWERMENT INSTITUTE