กองทุนภาคประชาสังคม

ประกาศรับโครงการเพื่อสนับสนุนทุนดำเนินงาน

กองทุนภาคประชาสังคม ขอเชิญชวนคณะบุคคล เครือข่าย หรือองค์กรภาคประชาสังคมที่มีความตั้งใจมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคม  เสนอโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน

 

วัตถุประสงค์การสนับสนุนทุน

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงาน  โครงการ  หรือนโยบายด้านการพัฒนาสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ  และส่งเสริมให้เกิดนักพัฒนาสังคมรุ่นใหม่ที่สนใจหรือเริ่มต้นเข้ามาทำงานด้านพัฒนาสังคม  โดยไม่จำกัดเพศ วัย หรือประเด็นทำงาน

 

ประเด็นและวงเงินสนับสนุน

1.การส่งเสริมสวัสดิการกลุ่มคนด้อยโอกาสที่เข้าไม่ถึงสวัสดิการจากรัฐ

   (ทุนพัฒนาอาชีพ  พัฒนาเด็ก  และพัฒนาการศึกษา)

  • สนับสนุนทุนละ 10,000 บาท  จำนวน 15 ทุน   รวม   150,000  บาท

2.การตรวจสอบและแก้ปัญหาผลกระทบจากการพัฒนาทั้งภาครัฐและเอกชน

  • สนับสนุนโครงการละ 50,000 บาท  จำนวน 2 โครงการ   รวม 100,000  บาท

3.การเฝ้าระวัง  ติดตาม  และสื่อสารปัญหาคอรัปชั่นในพื้นที่ 

  • สนับสนุนโครงการละ 50,000 บาท  จำนวน 7 โครงการ   รวม  350,000  บาท

4.พัฒนานวัตกรรมของเยาวชนคนหนุ่มสาวในการแก้ไขปัญหาสังคม 

  • สนับสนุนโครงการละ 50,000 บาท  จำนวน 2 โครงการ   รวม 100,000  บาท

 

 

ติดต่อสอบถามได้ที่

มือถือ      081-2564529  (คุณกุญชรี)     

อีเมล์       kuncharee@familynetwork.or.th   

ไลน์ไอดี  0812564529

เปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2562

   

 

 

ดาวโหลดรายละเอียด

 

Tag


powered by CIVIL SOCIETY EMPOWERMENT INSTITUTE