กองทุนภาคประชาสังคม

เอกสารจากการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ : สานพลังภาคประชาสังคมจังหวัดด้วยพลังปัญญาท้องถิ่น

 

วันนี้ คุณสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมวิชาการเชิงปฎิบัติการ

: สานสานพลังภาคประชาสังคมจังหวัดด้วยพลังปัญญาท้องถิ่น

ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2562

ณ โรงเเรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง ได้เเล้วเพียงคลิกที่แถบดาวน์โหลด

 

โดยเอกสารประกอบด้วย 

1.แฟ้มข้อมูล "สานพลังภาคประชาสังคมจังหวัดด้วยพลังปัญญาท้องถิ่น”

2.แผนปฏิบัติการ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม ระยะที่ 1 (พ.ศ.2561–2564)

3.ความเข้มแข็งของประชาสังคม สู่สุขภาวะกลุ่มเฉพาะ โดย คุณสมพันธ์ เตชะอธิก

4.ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคมกับ การพัฒนาบทบาทองค์กรภาคประชาสังคม

5.ความคืบหน้า พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม และแผนการดำเนินงาน

6.เครือข่ายภาคประชาสังคมเชียงใหม่ สู่สภาพลเมือง

8.กลไกภาคประชาสังคมจังหวัดนครปฐม

9.กลไกภาคประชาสังคมจังหวัดนครสวรรค์

10.กลไกภาคประชาสังคมจังหวัดพะเยา - สมาคมสร้างบ้านแปงเมือง

11.กลไกภาคประชาสังคมจังหวัดสตูล

12.กลไกภาคประชาสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี

13.กลไกภาคประชาสังคมจังหวัดสุรินทร์ สู่ “สุรินทร์เสวนา” และ “สภาพลเมืองสุรินทร์”

 

 

Tag


powered by CIVIL SOCIETY EMPOWERMENT INSTITUTE