กองทุนภาคประชาสังคม

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดละ 100ล้านบาทเป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วน ที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อสภาไปเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554

>>ดาวน์โหลดเอกสารกองทุน<<

Tag


powered by CIVIL SOCIETY EMPOWERMENT INSTITUTE