กองทุนภาคประชาสังคม

เวทีเสวนา กองทุนภาคประชาสังคม : เพิ่มพลังพลเมือง สู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ครั้งที่ 3 ประเด็น “พลังพลเมือง ของผู้ขาดโอกาส”

ดาวน์โหลด กำหนดการเวทีเสวนา กองทุนภาคประชาสังคม : เพิ่มพลังพลเมือง สู่ประชาธิปไตย ครั้งที่ 3 ประเด็น "พลังพลเมือง ของผู้ขาดโอกาส"

ดาวน์โหลด สรุปเวทีเสวนา ครั้งที่ 3 กองทุนภาคประชาสังคม :  เพิ่มพลังพลเมือง สู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ประเด็น “ พลังพลเมืองของผู้ขาดโอกาส ”

Tag


powered by CIVIL SOCIETY EMPOWERMENT INSTITUTE