กองทุนภาคประชาสังคม

ข่าว

 • ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าเพื่อสังคม
    จากแนวคิดการก่อตั้งกองทุนภาคประชาสังคม ที่ริเริ่มโดยองค์กรภาคประชาสังคมกลุ่มหนึ่ง ที่มีควา
  อ่านต่อ
 • กองทุนภาคประชาสังคมคืออะไร ?
  กองทุนภาคประชาสังคม                     คื
  อ่านต่อ
 • ต้องเตรียมเงินเท่าไหร่ ไว้ซื้อความดี ?
  “ความเอ๋ย ความดี ที่นี่ ที่ไหนมีขายบ้าง ราคาเท่าไหร่จะได้เตรียมตังค์”  คำถามเสีย
  อ่านต่อ
 • รัฐมนตรี พม.ชี้ หากภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมประเทศจะพัฒนา
        วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเเรมรามาการ์เด้นส์ ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฎิบ
  อ่านต่อ
 • ภาคประชาสังคม เตรียมพร้อมความพร้อมอย่างไรในการรับมือสังคมสูงวัย
  สถาบันส่งเสริมภาคประชาสังคม (สสป.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม สมาคมบ้านปันรัก และโครงกา
  อ่านต่อ
 • ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการก่อตั้ง กองทุนภาคประชาสังคม เสื้อ “คนอยู่ไม่สุข” รายได้ตั้งต้นจัดตั้ง “กองทุนภาคประชาสังคม”
      ภาคประชาสังคมเราเป็นกลุ่มคนที่ตื่นตัว  ร่วมทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
  อ่านต่อ
 • "พลังสูงวัย ยังไหวอยู่" กลุ่มผู้สูงอายุที่ร่วมกันทำงานเพื่อสังคม
  เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งภาคประชาสังคมเพื่อสร้างความเป็นธรรมทา
  อ่านต่อ
 • ประกาศผล "ผลิตชุดการสื่อสารงานภาคประชาสังคม" โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งภาคประชาสังคมเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาวะในสังคมไทย
  ประกาศโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งภาคประชาสังคมเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาวะในสังคมไทย เรื่อง
  อ่านต่อ
 • ประกาศโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งภาคประชาสังคมเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาวะในสังคมไทย เรื่อง การผลิตชุดการสื่อสารงานภาคประชาสังคม โดยวิธีเปรียบเทียบราคา
  เอกสารแนบ http://thaicivilsociety.com/stock/TOR PR CSO.pdf
  อ่านต่อ
 • คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๔๔ / ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการ กรรมการผู้ทรงวุฒิ และรองประธานกรรมการคนที่สอง ในคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม (คสป.)
  คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๔๔ / ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการ กรรมการผู้ทรงวุฒิ และรองประ
  อ่านต่อ
 • ภาคประชาสังคม จัดกิจกรรมเยี่ยมเด็กพิการทางสมอง รณรงค์ “WE ARE CSO” ใครๆก็เป็นได้ ครั้งที่ 2
  เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 กลุ่มไทยแอ็ค ประมาณ 20 คน ได้เยี่ยมชมรมผู้ปกครองเด็กพิการและทำกิจกรรมร่วม
  อ่านต่อ
 • ขอเชิญร่วมกิจกรรม WE ARE CSO ใครๆเป็นได้ ครั้งที่ 2 "รวมพลังพ่อแม่ เสริมพลังสังคม"
   กิจกรรม รณรงค์ “WE ARE CSO” ใครๆก็เป็นได้ ครั้งที่ 2  “รวมพลังพ่อแม่
  อ่านต่อ
 • กองสลากทำหวยแพง คสช. แก้อย่างไร
     ดาวน์โหนด เวทีเสวนากองสลากทำหวยแพง คสช.แก้อย่างไร      http://th
  อ่านต่อ
 • กองทุนภาคประชาสังคม : เพิ่มพลังพลเมือง สู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ครั้งที่ 5
  ดาวน์โหลด  กำหนดการ  http://thaicivilfund.com/stock/กำหนดการเวทีเสวนา วันที่ 20 พฤษภาคม 25
  อ่านต่อ
 • เวทีเสวนา กองทุนภาคประชาสังคม : เพิ่มพลังพลเมือง สู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ครั้งที่ 4 ประเด็น
  สรุป เวทีเสวนา กองทุนภาคประชาสังคม : เพิ่มพลังพลเมือง สู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ "หยุดพนันเถิดไทย
  อ่านต่อ
 • เวทีเสวนา กองทุนภาคประชาสังคม : เพิ่มพลังพลเมือง สู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ครั้งที่ 3 ประเด็น “พลังพลเมือง ของผู้ขาดโอกาส”
  ดาวน์โหลด กำหนดการเวทีเสวนา กองทุนภาคประชาสังคม : เพิ่มพลังพลเมือง สู่ประชาธิปไตย ครั้งที่ 3 ปร
  อ่านต่อ
 • เวทีเสวนา กองทุนภาคประชาสังคม : เพิ่มพลังพลเมือง สู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์
  เวทีเสวนา กองทุนภาคประชาสังคม : เพิ่มพลังพลเมือง สู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ 
  อ่านต่อ
 • เวทีเสวนา กองทุนภาคประชาสังคม : เพิ่มพลังพลเมือง สู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ครั้งที่ 2
  ดาวน์โหลด สรุปเวทีเสวนา ครั้งที่ 2 กองทุนภาคประชาสังคม :  เพิ่มพลังพลเมือง สู่ประชาธิ
  อ่านต่อ
 • เวทีเสวนา กองทุนภาคประชาสังคม : เพิ่มพลังพลเมือง สู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ครั้งที่ 1
  ดาวน์โหลด   สรุปเวทีเสวนา ครั้งที่ 1 กองทุนภาคประชาสังคม :  เพิ่มพลังพลเมือง สู่
  อ่านต่อ
 • องค์กรที่ร่วมขับเคลื่อน ดูทั้งหมด

  • คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
   มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง
   ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน
   สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
   มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท
   มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา
  • SIRNet
   สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   เครือข่ายผู้หญิงเพื่อความก้าวหน้าและสันติภาพ
   มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย
   มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
   มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ(มพน.)
  • สมาคมพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน
   สมาคมคลังปัญญาอาวุโสแห่งประเทศไทย
   มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ
   สหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร
   มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)
   มูลนิธิเพื่อนหญิง
  • มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล
   มูลนิธิผู้หญิง
   สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย
   สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย
   สมาคม คน พิการ แห่ง ประเทศไทย
   สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
  • สภาคนพิการทุกประเภท
   สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ
   มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
   สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
   มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
   HDF
  • มูลนิธิดวงประทีป
   มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
   มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
   มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก
   YPDC Thailand
   มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
  • มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
   มูลนิธิเด็ก
   คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)
   สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ
   มูลนิธิสุขภาพไทย
   มูลนิธิกองทุนไทย
  • มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.)
   มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
   เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน
  Create by taie