กองทุนภาคประชาสังคม

Tag

 • “หมอแสงเดือน” เพื่อนแท้ของคนยากจากลุ่มน้ำจัน
  ปัจจุบันดิฉันอายุ 54 ปี มาจากชุมชนบ้านมอทะ หมู่ 7 ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก แต่ชาวบ้านจะเรี
  อ่านต่อ
 • พระไพศาล วิสาโล ภิกษุแห่งสันติวิธี
  ณ วันนี้คงไม่มีใครไม่รู้จัก “พระไพศาล วิสาโล” พระภิกษุแห่งสันติวิธี ผู้มุ่งมั่นเผยแผ่ธรร
  อ่านต่อ
 • powered by CIVIL SOCIETY EMPOWERMENT INSTITUTE